Reference

REDA a.s., Brno, největší výrobce reklamních předmětů v ČR.

 • IT management (interim)
 • Optimalizace informačního systému K2.
 • Zavedení systému klíčových uživatelů.
 • Návrh reportingové a kontrolingové mapy.
 • Projekt komplexní obnovy tiskových řešení ve firmě.
 • Plošná obnova notebooků pronájmem.
 • Návrh obměny IT infrastruktury.
 • Zavedení dvoufázové autentifikace.
 • Personální a procesní reorganizace a restrukturalizace IT oddělení.
 • Změna procesů IT oddělení dle standardů ITIL.
 • Řízení IT procesů a oddělení ICT.
 • Příprava dalších interních IT projektů.
 • IT management, poradenství.

 

C.S.G. International group s.r.o., Brno, výrobní firma + mezinárodní skupina společností. 

 • Realizace výběrového řízení na nový informační systém pro skupinu společností.
 • Krizové řízení projektu implementace informačního systému.
 • Analýza procesů.
 • Optimalizace procesů v oblasti logistiky, konzultace a poradenství.
 • Optmalizace cashflow.

 

 FEMAX a.s., Hranice, velkoobchod s ocelí. Celkem 8 projektů v průběhu 5 let.

 •  Implementace SAP ERP (SD,MM,FI,PP,CO,BW,SEM,HRPA/D)
 •  Manažerská rozhodovací nástavba (budgeting, strategy planning, controlling)
 •  Helpdeskový systém HDS
 •  Servicedeskový systém ServiceBase
 •  Datové centrum
 •  Digitalizace tiskovin a komplexní tiskové řešení
 •  Komplexní konsolidace firemní infrastruktury (datová a výkonostní centralizace, zefektivnění správy a nákladů, atd.)