EVA IT - Ekonomická přidaná hodnota v IT a IS

25.07.2013 11:41

        Uvádíme na trh nástroj pro snadné manažerské řízení IT a pro akceleraci efektivnosti využití vynaložených prostředků.

        V prostředí rutinního řízení IT se nejčastěji setkáváme s technickými pojmy, kterým dokonale rozumí obvykle jen IT zaměstnanci. Technicky orientovaní It IT specialisté obtížně hledají rozumí pojmům z oboru ekonomie a managementu. Orientovat se v přemíře specializovaných pojmů, vztahů a souztažností těchto technických celků je velmi vyčerpávající pro běžné vrcholové manažery podniku.

        Tuto bariéru pomáháme překonat. Umožňujeme vrcholovému vedení podniku efektivně plánovat a řídit náklady a investice do prostředků ICT. 

        Uvádíme na trh specializovaný SW nástroj pro EFEKTIVNÍ řízení nákladů a investic v oboru IT. Součástí je propracovaná metodika EVA-IT, sestávající z BEST PRACTICES z oboru IT a oboru ekonomie. Medotika vede uživatele SW a nabízí kombinaci ekonomických a manažerských metod s metodami řízení IT (ITIL, COBIT, IT GOV). Umožňuje sledovat a řídit finanční a ekonomické hodnoty přínosů IT v reálném fungování podniku. Řízení ICT dostává zcela nový rozměr - ŘÍZENÍ SHORA DOLŮ.

        Softwarová podpora metodiky umožňuje EFEKTIVNĚ a SNADNO řídit, plánovat a navrhovat alternativy využití IT prostředků ve vztahu k firemním procesům (a jejich efektivitě) a ve vztahu ke strategii podniku a jeho cílům. Řízení ICT ve středním nebo velkém podniku bude TRANSPARENTNÍ vůči všem úrovním managementu společnosti. Umožńuje také pečlivé sledování a řízení vzniku ICT nákladů v podniku.

        Další přiblížení našeho systému Vám rádi přineseme v nejbližších týdnech. V případě zájmu Vás rádi obeznámíme s možnosti jak také ve Vašem podniku snižovat náklady a ZVYŠOVAT EFEKTIVITU TRVALE. 

Bc. Tomáš Komzák